ลืมรหัสผ่าน?
   
 
 
1. จัดเตรียมพื้นที่ให้เรียบ หยิบลูกปัด
  Perler Bead วางลงบนกระดานหมุด
  Perler Pegboard ทีละเม็ด ตามรูปแบบ
  ที่ให้มาหรือจัดเรียงสีตามชอบ
3. ลอกแผ่นรองรีดออกเมื่อชิ้นงานเย็นลง
  นำชิ้นงานที่เสร็จแล้วออกจากกระดาน
  หมุด Perler Pegboard
   
2. เตรียมเตารีดที่ความร้อนระดับกลาง นำ
  แผ่นรองรีดวางลงบนชิ้นงาน ทาบด้วย
  เตารีด โดยวนเป็นวงกลมเบาๆ ประมาณ
  10-15 วินาที เพื่อให้ลูกปัดติดกัน
4. พลิกชิ้นงาน นำแผ่นรองรีดมาวางบน
  ชิ้นงาน แล้วรีดอีกด้านหนึ่ง
   
   
ข้อควรระวัง: ขั้นตอนการใช้เตารีดต้องทำโดยผู้ใหญ่เท่านั้นและใ้ห้ห่างจากเด็ก
Main Menu
Home   |   Products   |   Gallery   |   Pattern   |   About Us   |   Contact Us
How to Make Perler Beads   |   What Perler Beads is and Benefit of Making Perler Beads
Customer Service   |   News   |   Web Board   |   Member
Products Menu
Perler Beads Set   [ Small Activity Set   |   Medium Activity Set   |   Large Activity Set ]
Beads   |   Pegboards   |   Accessories
Special Products   [ Maple Crafts Gift Set   |   Gift and Premium ]
Promotion Set   |   New Products
Perler Beads Link
Perler Beads Web Site
Copyright @ 2013 Maple Crafts. All rights reserved.
Created by LookPop
Our website is protected by DMC Firewall!